GỬI EMAIL LIÊN HỆ


Gửi email

Chưa điền tên của bạn.
Chưa điền địa chỉ email của bạn.
Chưa điền nội dung liên hệ.

Thông tin cá nhân:

● Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tỉnh - SN: 1986

● Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai

● Nghề nghiệp: Webmaster, Webdesign


Thông tin liên hệ:

● Số điện thoại: 0989.39.1008

● Nick Zalo/Skyper: designer_1005

● Email: [email protected]

● Facebook: http://facebook.com/tinhnguyen090186