Chính sách bảo hành

1.Thời gian bảo hành
Đối với các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp và thực hiện bao gồm: giao diện website, diễn đàn; chức năng website, diễn đàn; hosting và tên miền; mã nguồn website, diễn đàn.
Thời gian bảo hành là: 6 tháng
3.Quy định bảo hành
Chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa lỗi đối với những sản phẩm lỗi ban đầu do chúng tôi làm và cung cấp gặp vấn đề về lỗi không đúng như chức năng và hình thức đã thống nhất với nhau. Như lỗi về giao diện, lỗi về chức năng của website, diễn đàn và lỗi về mã nguồn.
*Chú ý: chúng tôi sẽ không bảo hành đối với những lỗi do chính phía khách hàng gây ra lỗi!

Thông tin-hướng dẫn

Tìm kiếm