Cách quản lý cấu hình tên miền

Trỏ tên miền về hosting
Giao diện cấu hình tên miền

Cách 1: Thay đổi name server (Dễ thực hiện)

Bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý tên miền, thay đổi name server của tên miền về sử dụng 3 name server sau

ns1.dkt.com.vn
ns2.dkt.com.vn

Bạn có thể tham khảo ảnh dưới đây đối với nhà cung cấp pavietnam

Cấu hình tên miền Siêu Web với nhà cung cấp PA Việt Nam

Ngoài ra bạn cũng có thể gọi điện hoặc gửi email tới nhà cung cấp tên miền để yêu cầu hỏi đổi name server giúp

Cách 2: Cấu hình bản ghi name records

Đăng nhập vào trang quản lý DNS tên miền của bạn (ten-mien.vn), thêm 2 bản ghi DNS với nội dung sau:

Bản ghi DNS 1 Loại: A Record

  1. Host: ten-mien.vn (thay ten-mien.vn bằng tên miền của bạn)
  2. Address: 210.211.117.159
  3. TTL: 3600 (1 số nhà cung cấp có thể không có lựa chọn này)

Bản ghi DNS 2 Loại: A Record

  1. Host: www.ten-mien.vn (thay ten-mien.vn bằng tên miền của bạn)
  2. Address: 210.211.117.159
  3. TTL: 3600 (1 số nhà cung cấp có thể không có lựa chọn này)

VD: hình ảnh khi thêm bản ghi của tên miền thietkediendan.com và các tên miền con của nó

Cấu hình tên miền Siêu Web với nhà cung cấp PA Việt Nam

Sau khi hoàn thành việc trỏ tên miền, bạn hãy đợi trong vòng 24-48 tiếng để tên miền được kích hoạt.

***Bạn có thể xem thêm các bài hướng dẫn TẠI ĐÂY

***Bạn có thể xem video hướng dẫn bằng tiếng việt TẠI ĐÂY

Thông tin-hướng dẫn

Tìm kiếm